DTCO®
digitalni tahografi

 

Proizvodi

VDO tahografi su proizvod nemačkog inženjerstva, čija pouzdanost izdržava test vremena. Sa tradicijom dugom skoro čitav vek, preko 85% prevoznika u Evropi bira VDO tahografe, pa su tako i na domaćem tržištu upravo oni najzastupljeniji.

Programi i aplikacije za tahografe

VDO koristi vezu između informacionih tehnologija i telekomunikacija ne samo kako bi se prevoznicima i vozačima omogućilo lako i pouzdano poštovanje zakona, nego i kako bi se unapredilo upravljanje voznim parkom, povećalo vreme koje vozilo provodi u pokretu i smanjili troškovi.

Preuzimanje podataka sa tahografa

Uz VDO uređaje, preuzimanje, skladištenje i obrada podataka iz digitalnog tahografa i kartica vozača radi izrade zakonski obaveznih evidencija ne mora da znači gubljenje vremena i zaustavljanje vozila – procesi su automatizovani, periodični i bezbedni.

Tahografski listići i rolnice

Proizvođač VDO garantuje za kvalitet svojih aparata pod uslovom da se koriste originalni potrošni materijali koji ne uzrokuju kvarove na tahografima stvaranjem fine papirnate prašine, jer su precizno određene debljine i sastava.

Oprema za tahografske radionice

Ovlašćene VDO radionice su opremljene specijalnim instrumentima i imaju dozvolu da obavljaju sve poslove u vezi sa VDO tahografima, uključujući ugradnju, pregled, kalibraciju i servisiranje.