Brži, čitljiviji, fleksibilniji

DTCO® 3.0
digitalni tahograf

 • Jednostavnije rukovanje i veća vidljivost ekrana
 • 30% brže očitavanje i preuzimanje podataka
 • Konfiguracija uz pomoć mobilne aplikacije

DTCO® 3.0 predstavlja poslednju generaciju VDO digitalnih tahografa i donosi novitete u odnosu na prethodne modele, koje pre svega vozačima, ali i rukovodiocima transporta umnogome olakšavaju korišćenje tahografa i svakodnevni rad. Kao i svi digitalni tahografi iz DTCO® serije, i ovaj tahograf ispunjava zakonske uslove Regulative (EC) 1266/2009, tako da ste sa DTCO® 3.0 sigurni pred zakonom gde god da vozite:

 • Jednostavniji korisnički interfejs i user-friendly dizajn
 • Vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti zahvaljujući negativ displeju
 • Brzina čitanja i preuzimanja podataka povećana za 30%
 • Unapređeno rukovanje karticom vozača uz mehanizam za brzo izbacivanje kartice
 • Jednostavna konfiguracija pomoću mobilne aplikacije
001

Koje podatke beleži digitalni tahograf DTCO® 3.0?

U integrisanu memoriju digitalnog tahografa beleže se aktivnosti u vezi sa vozilom, koje se tu zadržavaju 365 dana:

 • Periodi vožnje, odmora, dežurstva i ostalog rada vozača i suvozača
 • Pređeni put uzet u obzir prilikom računanja predstojećeg vremena odmora
 • Brzina u poslednjih 168 sati vožnje
 • Ukupan pređeni put od poslednjeg ubacivanja kartice vozača
 • Odabrani parametri poput broja obrtaja motora, prosečne brzine vozila i ostalih radnih operacija ili pojava na vozilu.

Kako se prebacuju podaci sa digitalnog tahografa DTCO® 3.0?

Postoje različita rešenja za prikupljanje i prebacivanje podataka sa digitalnog tahografa u sistem za upravljanje voznim parkom, u zavisnosti od strukture, veličine i potreba svakog prevoznika ponaosob: od ručnog preuzimanja i čuvanja podataka (DLK Pro Download Key i DLK Pro Tis-Compact) do automatizovanog preuzimanja podataka na daljinu (DLD® Wide Range).

002

Digitalni tahograf DTCO® 3.0 - Koje podatke dobijaju vozači?

VDO Counter tj. brojač konstantno prikazuje preostalo vreme vožnje i predstojeće periode odmora, što znači da vozači u svakom trenutku znaju još koliko vremena im traje pauza, koliko dugo mora da traje sledeća pauza i koliko smeju da voze posle pauze.

Vozači mogu da pristupe dnevnim i nedeljnim vrednostima ili da dobiju pregled predstojećih perioda kompenzacije. Takođe, DTCO® 3.0 izbacuje upozorenje ako se brzina vozila približila ograničenju i pruža blagovremene podsetnike za periodične inspekcije i rok važenja kartice vozača.

003

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o DTCO® 3.0 tahografu:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o DTCO® 3.0 tahografu: