Kompletan paket za male vozne parkove

DLK Pro
TIS-Compact

 • Preuzimanje, arhiviranje i upravljanje podacima
 • Sve u jednom uređaju za 5 vozila i 10 vozača
 • Prikazuje aktivnosti vozača, prekršaje, status preuzimanja podataka, kao i podsetnik za naredno preuzimanje

Za razliku od DLK Pro ključa za preuzimanje podataka, ovaj aparat je razvijen specijalno za male vozne parkove i ne služi samo za preuzimanje, već i za arhiviranje i analizu podataka. Takođe je idealan za brzo i mobilno otkrivanje prekršaja, a ovo su njegove brojne prednosti:

 • Preuzimanje, arhiviranje i upravljanje podacima
 • Sve u jednom uređaju za 5 vozila i 10 vozača
 • Ekran osetljiv na dodir prikazuje aktivnosti vozača, prekršaje, status preuzimanja podataka, podsetnik za naredno preuzimanje podataka, nivo baterije i preostalu memoriju
 • Dodatna LED dioda signalizira status preuzimanja i preuzetih podataka, a zvučni signal obaveštava kada je preuzimanje završeno
 • Provera digitalnih potpisa preuzetih fajlova
 • Jednostavno arhiviranje memorije tahografa i podataka sa kartice vozača na računar uz softversku i grafičku podršku za analizu
 • Prikaz aktivnosti vozača (vreme vožnje, radno vreme, odmor), brzine vozila, prekršaja i izveštaja o prekršajima na računaru
 • Memorija od 2GB dovoljna za 6000 preuzimanja
 • Brz i jednostavan prenos podataka na računar putem USB interfejsa

Kako funkcioniše uređaj DLK Pro TIS-Compact?

Jednostavnim ubacivanjem aparata u šestopinski port na prednjem interfejsu digitalnog tahografa, započinje proces preuzimanja podataka sa tahografa i kartice vozača. Kada želite da preuzmete samo podatke sa kartice vozača, jednostavno je ubacite direktno u aparat koji ima i integrisan čitač kartica.

Na svom TFT ekranu osetljivom na dodir, uređaj prikazuje ključne podatke kao što su preostalo vreme vožnje, predstojeći periodi odmora i prekršaji. Naravno, tu su i status poslednjeg preuzimanja podataka, podsetnik za naredno preuzimanje, nivo baterije i preostala memorija, što se sve da videti kroz jednostavan slikovni meni.

Podaci se jednostavno prebacuju na računar preko USB porta i analiziraju se putem softvera koji dolazi uz uređaj. Integrisana SD kartica omogućava da lako i brzo napravite rezervnu kopiju baze podataka.

Nakon prebacivanja, na računaru možete videti sve aktivnosti vozača: vožnju, rad oko vozila i periode odmora, brzine vozila za poslednja 24 sata vožnje, prekršaje i izveštaje o prekršajima. Sve ove podatke možete izvesti i u druge PC aplikacije koje koristite.

Koristeći DLK Pro TIS-Compact, ne samo da možete izraditi izveštaje i zakonski obavezne evidencije o radnom vremenu vozača, nego i analizirati dobijene podatke da biste optimizovali operativne procese i smanjili troškove poslovanja.

001
002

Šta sve dobijate uz DLK Pro TIS-Compact:

 • DLK Pro TIS-Compact uređaj
 • Softver za konfigurisanje uređaja, pregled podataka, kontrolu, arhiviranje i analizu
 • USB produžni kabl
 • Korisnička uputstva u odštampanom i digitalnom obliku
 • Narukvicu za lakši prenos

Da biste koristili DLK Pro TIS-Compact, potrebni su vam samo računar od operativnog sistema Windows XP naviše i slobodan USB port na računaru.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o uređaju DLK Pro TIS-Compact:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o uređaju DLK Pro TIS-Compact: