Usluge

Od kako je Srbija postala potpisnik Evropskog sporazuma o radu posade vozila (AETR), za domaće prevoznike su počele da važe određene novine i promene, a glavni dokumenti koji ih propisuju su Zakon o radnom vremenu članova drumske posade i tahografima i Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila.

Međutim, praksa je pokazala da čitava oblast tahografa važi za komplikovanu, jer prilikom praktične primene pojedinih zakonskih odredbi svakodnevno dolazi do nejasnoća i njihove pogrešne interpretacije, što na kraju za posledicu ima ulazak u prekršaj i novčane kazne.

Zbog toga kompanija Tahograf BG, pored svoje osnovne delatnosti tj. distribucije VDO proizvoda, obavlja i usluge koje za cilj imaju pomoć prevoznicima i vozačima u ispunjavanju zakonskih uslova. Usuge koje obavljamo tiču se smanjivanja obima administrativnih poslova, skraćivanja vremena potrebnog za preuzimanje i obradu podataka, kao i teorijskih i praktičnih obuka.

PREPUSTITE PAPIROLOGIJU NAMA.

Vođenje
evidencije radnog
vremena vozača

001
 

Daljinsko preuzimanje podataka

ZARADITE VIŠE, NE ZAUSTAVLJAJTE VOZILO.
 

Obuke

IZBEGNITE GREŠKE I NOVČANE KAZNE.