Izbegnite greške i novčane kazne

Obuke za rad sa tahografima

Obuke za rad na tahografu su postale neophodne. VDO tahografi se nalaze u preko 85% vozila u Evropi, dok u Srbiji taj procenat iznosi čak 94.8%. Ova činjenica govori da će se u praksi, vozači i rukovodioci transporta najčešće susretati upravo sa tahografima marke VDO. Zbog toga kompanija Tahograf BG, kao zvanični zastupnik najvećeg nemačkog proizvođača tahografa, predstavlja jedini siguran izbor za vršenje obuke sa sertifikacijom po VDO standardima.

A kako se Srbija približava Evropskoj uniji, tako se dodatno menjaju i usklađuju propisi koji regulišu transport, obaveze vozača i njihove odgovornosti. Već sada su na snazi propisi koji donose veoma visoke kazne za preduzeća, odgovorna lica i vozače.

Faktor ljudske greške je ubedljivo najčešći uzrok prekršaja u radu sa tahografima:

Zbog navedenih razloga, postoji velika potreba za pravilnom edukacijom vozača i rukovodilaca transporta, koja omogućava drastično smanjenje troškova kao posledicu novčanih kazni, prijava i nepotrebnog utroška vremena.

Naša usluga obučavanja obuhvata sve aspekte operativnog rada sa tahografima u kombinaciji sa zakonskim propisima, kako bi sve zakonske mere bile ispoštovane i kako poslovanje prevoznika ne bi bilo ugroženo ili sankcionisano.

001

Šta će sve naučiti rukovodilac ili vozač koji prođe kroz našu Obuku o tahografima i pratećim zakonskim propisima:

  • Pravilno korišćenje analognog tahografa, tahografskog listića i ispravno vođenje ručnog unosa na poleđini listića.
  • Pravilno korišćenje svih funkcija digitalnog tahografa i detaljne procedure i postupci pri radu sa digitalnim tahografima.
  • Praktična primena i prikaz svih zakonskih propisa koji su trenutno na snazi i njihov uticaj na svakodnevne radnje i situacije sa kojima se prevoznici susreću.
  • Prikaz tipičnih i najčešćih grešaka u radu, koje prouzrokuju kazne za vozače i preduzeća.

 

VAŽNA NAPOMENA – našim polaznicima smo na raspolaganju i nakon obuke, za svaku vrstu podrške:

  • Konsultacije
  • Vođenje dokumentacije
  • Stupanje na snagu novih propisa i njihov uticaj na svakodnevni rad
  • Savetodavna i stručna podrška u slučajevima prijava ili sudskih postupaka.

Obuka je praktična, dinamična i prilagodljiva, jer svakom polazniku pristupamo individualno, sve dok na simulatoru tahografa u potpunosti ne uvežba svoj rad. Manje ljudskih grešaka znači i manje troškova, pa zato ovu obuku posmatrajte kao taktičko ulaganje u budućnost svog poslovanja.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o obukama za vozače i rukovodioce transporta:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o našim obukama: