VDO servisna mreža

Naši partneri

Prema Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, poslove u vezi sa tahografima i graničnicima brzine mogu obavljati samo ovlašćeni servisi.

U pitanju su poslovi ugradnje, aktivacije, kontrole, pregleda, demontaže i opravke tahografa, kontrole i naknadne ugradnje graničnika brzine. Pregled tahografa je obavezno vršiti jednom u godinu dana za analogne i jednom u dve godine za digitalne tahografe, ali i uvek nakon promene registracionih oznaka i dimenzija pogonskih točkova, nakon uočavanja neispravnosti rada tahografa ili odstupanja od UTC vremena na digitalnom tahografu za više od 20 minuta.