Ovlašćene VDO radionice za tahografe

Naši partneri

Prema Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, poslove u vezi sa tahografima i graničnicima brzine mogu obavljati samo ovlašćene tahografske radionice.

U pitanju su poslovi ugradnje, aktivacije, kontrole, pregleda, demontaže i opravke tahografa, kontrole i naknadne ugradnje graničnika brzine. Pregled tahografa je obavezno vršiti jednom u godinu dana za analogne i jednom u dve godine za digitalne tahografe, ali i uvek nakon promene registracionih oznaka i dimenzija pogonskih točkova, nakon uočavanja neispravnosti rada tahografa ili odstupanja od UTC vremena na digitalnom tahografu za više od 20 minuta.

Dozvole za rad svih tahografskih radionica izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, a poslove u vezi sa VDO tahografima mogu obavljati samo naši partneri, tj. ovlašćene VDO radionice: