Tahograf Radionica

Radionica za tahografe

Autoput za Niš 13, Beograd, Vrčin

Radionica za tahografe Tahograf BG je servis zvaničnog zastupnika kompanije Continental VDO za Srbiju i Crnu Goru.

Odlaskom u tahografsku radionicu zvaničnog zastupnika najvećeg svetskog proizvođača tahografa VDO, obezbeđujete sebi:

Tahografska radionica
Tahograf BG - Usluge

Ugradnja i popravka analognih i digitalnih tahografa

U tahografskoj radionici Tahograf BG, poslove ugradnje i popravke analognih i digitalnih tahografa obavljaju licencirani tehničari u skladu sa uputstvima proizvođača tahografa i zvaničnim smernicama proizvođača vozila. Poslovi ugradnje i popravke tahografase obavljaju na način da ne ugrožavaju garantni rok tahografa i vozila. Koristeći originalne proizvode i rezervne delove, omogućavamo dugotrajno i pouzdano funkcionisanje vaših tahografa.

Baždarenje analognih i kalibracija digitalnih tahografa

Radionica za tahografe Tahograf BG obavlja redovne i vanredne preglede tj. baždarenja tahografa. Nevezano za to koju generaciju analognog ili digitalnog tahografa posedujete, poslove baždarenja i kalibracije tahografa kao i graničnika brzine, obavljamo brzo i efikasno, upotrebom najsavremenijie VDO dijagnostičke opreme i softvera.

SMART tahografi i nove tehnologije

Tahografska radionica Tahograf BG pruža stručnu i tehničku podršku vozačima i prevoznicima u vezi sa najnovijom generacijom pametnih tahografa. SMART tahograf je već prisutan kod određenog broja naših klijenata sa vozilima registrovanim u Republici Srbiji, koji su uvideli velike funkcionalne prednosti, smanjenje troškova i jednostavniji rad profesionalnim vozačima.

Radionica za tahografe Tahograf BG nudi i sve ostale proizvode i usluge u vezi sa tahografima na jednom mestu:

U našoj tahografskoj radionici možete ugraditi ili iznajmiti DLD uređaj za skidanje podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača na daljinu, zatražiti uslužno vođenje evidencije radnog vremena vozača, dogovoriti obuku vozača za pravilan rad na tahografu, dobiti stručnu i tehničku podršku prilikom nabavke i implementacije softvera TIS-Web za samostalno vođenje evidencije radnog vremena vozača i upravljanje voznim parkom, nabavljati originalne VDO delove i tahografske listiće i rolnice za digitalne tahografe, zatražiti stručne i pravne savete i smanjiti mogućnost plaćanja kazni.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o uslugama radionice za tahografe Tahograf BG:

Zatražite informacije o uslugama, proizvodima i raspoloživosti termina u tahografskoj radionici Tahograf BG: