OSTALE VESTI
 
13. 01. 2023

Od sada i u Srbiji: Radionice za SMART tahografe

Tehnološka migracija na sledeću generaciju tahografskog sistema tzv. SMART tahograf, izazvala je veliki "bum" u našoj industriji, a sa primenom u zemljama Evropske unije se počelo 15. juna 2019. godine. Od tog datuma, svako novoproizvedeno vozilo najveće dozvoljene mase preko 3.5 tone, prvi put registrovano u Evropskoj uniji (u skladu sa EU Uredbom 165/2014), mora biti opremljeno SMART tahografom.

Aktuelnim pozitivnim propisima u Republici Srbiji ne postoji obaveza da prevoznici poseduju SMART tahografe, već im je to ostavljeno na izbor. Radionice za tahografe takođe nisu obavezne da obavljaju poslove u vezi sa SMART tahografima.

Međutim, od  decembra 2022. godine i u Republici Srbiji je uspostavljen sistem SMART tahografa, odnosno mreža ovlašćenih radionica koje imaju dozvolu za rad na SMART tahografima, kako bi se pružila podrška srpskim prevoznicima i omogućila veća konkurentnost na evropskom tržištu transporta. 

Radionica Tahograf BG ovlašćena za rad na SMART tahografima

Tahografska radionica zvaničnog zastupnika i distributera VDO proizvoda za Srbiju, Tahograf BG, postala je prva radionica za tahografe na teritoriji Republike Srbije koja je ovlašćena za rad na SMART tahografima. Poslove ugradnje, održavanja i kalibracije SMART tahografa obavljaju licencirani tehničari tahografske radionice Tahograf BG,

Uz posebne uslove za ugovorne partnere, stručno osoblje pruža i svu tehničku podršku i pomoć vozačima i prevoznicima u vezi sa najnovijom generacijom SMART tahografa.

Prednosti Continental VDO SMART tahografa

  • Putem integrisanog modula za globalni sistem pozicioniranja vozila (GNSS), novi DTCO® 4.0 će omogućiti precizno beleženje pozicije vozila. Ovi podaci biće beleženi u memoriji tahografa i na kartici vozača, a evidentiranje pozicije vozila neće stvarati dodatne troškove za prevoznike. Beleženje pozicije vozila će biti obavezno za početak i kraj radnog dana vozača tj. suvozača, a pozicija će se obavezno beležiti i nakon svaka tri sata vožnje.
  • Nadzornim organima će biti omogućen pristup određenom broju podataka dok je vozilo u pokretu preko sistema DSRC (Dedicated Short Range Communication). Podaci kojima će nadzorni organi moći da pristupe dok je vozilo u pokretu biće ograničeni na: narušavanje bezbednosti sistema, prekid napajanja, grešku senzora kretanja, grešku u podacima o kretanju vozila (IMS), vožnju bez kartice vozača i ubacivanje kartice vozača tokom vožnje. Dakle, na ovaj način se neće proveravati poštovanje propisa o radnom vremenu vozača, već se po potrebi, u slučaju registrovanja neke od gorenavedenih neregularnosti, vozilo zaustavlja radi detaljne kontrole.
  • DTCO® 4.0 će omogućiti razmenu do 70 podataka o vozilu i načinu vožnje sa informacionim sistemima za upravljanje podacima o voznom parku i vozačima, kao što je VDO TIS-Web®. Prevoznici će moći da izaberu do 8 parametara za memorisanje u tahografu koji su relevantni za njihovo poslovanje (npr. potrošnja goriva, prosečna brzina, broj obrtaja motora, temperatura ulja i sl.), kako bi uz saradnju sa vozačem, optimizovali vožnju i smanjili troškove. Sa druge strane, vozači će imati mogućnost da putem svojih smart telefona koriste besplatne VDO aplikacije povezane sa smart tahografom, radi jednostavnijeg rada i poštovanja propisa.
  • VDO je razvio i novi KITAS 4.0 senzor kretanja sa unapređenim sistemom bezbednosti i pouzdanosti. Kućište senzora je aluminijumsko i podržava sve stare generacije digitalnih tahografa. Plombe za senzor kretanja su tipski odobrene, numerisane i sledive.