Poslovanje postaje pouzdano, efikasno i profitabilnije

TIS-WEB®
profesionalni softver za upravljanje voznim parkom

  • Fleksibilnost
  • Bezbednost podataka
  • Jednostavnost rada
  • Prilagodljivost izveštaja
  • Brzina i efikasnost

U Evropi, preko 25.000 voznih parkova koristi prednosti digitalnog doba upotrebom TIS-Web® softvera, koji mnogostruko uvećava pouzdanost i efikasnost poslovanja. Sa kompanijom Tahograf BG, iste ove prednosti su postale dostupne i domaćim prevoznicima. Ovaj softver je prvobitno nastao kako bi olakšao izvršenje zakonske obaveze za vođenjem evidencije o radnom vremenu članova posade i arhiviranjem i čuvanjem podataka o vozilima i vozačima. Međutim, kada su u VDO stvarali TIS-Web®, nemački softverski inženjeri nisu imali u vidu samo mere zakona, nego i potrebe prevoznika.

Zbog toga su razvili softver koji, osim što sigurno i efikasno upravljanja preostalim vremenom vožnje i odmora, ima i brojne druge korisne funkcije. Ako domaći prevoznik želi da ima potpunu kontrolu i samostalno vodi analizu podataka da bi smanjio troškove tj. povećao efikasnost svog poslovanja, kompanija Tahograf BG pruža softver TIS-Web® kao rešenje.

Ovo su samo osnovne karakteristikeTIS-Web® softvera:

Fleksibilnost – s obzirom na to da je ovaj softver u stvari internet aplikacija, možete mu pristupiti sa bilo kog računara koji je priključen na internet, nije vam potrebna skupa IT infrastruktura.

Bezbednost podataka – pristup podacima je moguć samo licima sa odgovarajućim šiframa, što sprečava zloupotrebe. Ipak, na softveru se može istovremeno raditi sa više različitih lokacija, jer svaki vaš zaposleni dobija poseban pristupni nalog.

Jednostavnost rada – pristupačan korisnički interfejs bez komplikovanih softverskih podešavanja niti posebnih mreža ako želite da povežete više organizacionih jedinica.

Prilagodljivost izveštaja – veliki broj različitih izveštaja za vozača i vozilo znači da se softver prilagođava individualnim potrebama različitih prevoznika i pogodan je za vozne parkove svih veličina i performansi.

Brzina i efikasnost – unos podataka je moguć i sa listića i sa kartica, putem čitača ili skenera.

Automatsko ažuriranje – softver se automatski ažurira i prilagođava promenama bez dodatnih troškova i ulaganja. U slučaju promene zakona ili budućih modela tahografa, ovo je garancija da će vaš softver uvek biti kompatibilan.

001

Ali pravi razlozi zbog kojih TIS-Web® koristi desetine hiljada korisnika širom Evrope, kriju se u aktivaciji različitih novih funkcija:

  • Daljinsko preuzimanje podataka
  • Pristup realnim podacima o trenutnom radnom vremenu vozača u svakom trenutku
  • Mogućnost preuzimanja dodatnih izabranih podataka o parametrima vozila
  • Podaci o tačnoj poziciji vozila dostupni su uz upotrebu SMART tahografa.

To znači da se nabavkom ovog softvera, prevoznik odlučuje za rešenje na dugoročnom planu, čime obezbeđuje sigurnu budućnost i rast svom poslovanju.

 

Međutim, nameće se važno pitanje:

Zašto bi prevoznik koji u svom voznom parku ima 5 vozila, plaćao istu cenu kao onaj koji ima 50 vozila?

Nakon kupovine startnog paketa u koji ulazi 6 meseci besplatnog korišćenja TIS-Web® softvera, prevoznik plaća samo ono što zaista i koristi, jer se cena formira prema broju vozila.

Kompanija Tahograf BG, jedini ovlašćeni zastupnik nemačkog proizvođača Continental VDO za Srbiju i Crnu Goru, koristi obrađene podatke upravo iz TIS-Web® naloga za uslužnu izradu tabele evidencije radnog vremena vozača, čija je zakonska obaveza stupila na snagu 01.04.2017. godine.

Korišćenje ovog softvera nije obavezno, već opciono, ali ako prevoznik želi da samostalno arhivira i analizira podatke koje beleži tahograf, softver TIS-Web® pruža na jednom mestu sve potrebne informacije.

 

002

Šta ako prevoznik već koristi neki drugi sistem, a ipak bi želeo da iskoristi prednosti koje mu pruža TIS-Web®?

Inteligentni i prilagodljivi interfejs čini TIS-Web® savršenim za meštovite vozne parkove koji uopšte ne koriste standardizovane softvere za prikupljanje podataka ili su prethodno radili sa nekim drugim sistemima.

Opcija TIS-Web® Connect čini jednostavnim uvoz postojećih baza podataka bilo kog porekla u TIS-Web®, kako bi se ti podaci skladištili i obradili prema željenim parametrima. Uz TIS-Web® Extract, isti podaci se po potrebi ponovo izvoze i koriste u drugim softverima (npr. specijalnim programima za fakturisanje ili obračune plata).

003

TIS-Web® je pravljen tako da bude od koristi svima, pa čak i najzahtevnijim prevoznicima:

TIS-Web® je softver modularnog karaktera. Ovo znači da postoje nadgradnje za osnovni paket, koje nude brojne dodatne opcije. Na taj način se program prilagođava potrebama naprednih korisnika sa razgranatim voznim parkovima ili velikim brojem vozača i vozila.

Dodatni modul TIS-Web® Motion omogućava prevoznicima da pristupe ne samo trenutnoj lokaciji svojih vozila na terenu, nego i da prate istoriju njihovog kretanja i unapred predodrede i zadaju rute vozačima.

A sa TIS-Web® Komunikatorom, prevoznici i vozači mogu da šalju jedni drugima različite poruke i obaveštenja kroz TIS-Web® Fleet aplikaciju: automatske podsetnike, stavke za proveru vozila, fotografije problema, pitanja i odgvore, nova uputstva i sl.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajteo TIS-Web® softveru:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o TIS-Web® softveru: