Veza centrale sa vozačima

TIS-Web® Fleet App

Ova aplikacija pruža vezu između vozača i kancelarije prevoznika tako što se instalira na vozačev pametni telefon i poveže sa digitalnim tahografom putem Smart Linka.

Zatim aplikacija sa tahografa prima podatke o vozilu, vozaču, trenutnoj lokaciji kao i podatke koje vozač ručno unosi i šalje ih direktno u TIS-Web®.

001

Kojim opcijama TIS-Web® Fleet App olakšava komunikaciju i i poboljšava operativne radnje?

  • Tehnički problemi se beleže u aplikaciji tokom provere vozila pred polazak
  • Vozač može uneti svoje komentare o problemu i dokumentovati ih fotografijama
  • U bilo kom trenutku putovanja, vozač može da proveri dnevne i nedeljne periode vožnje i odmora, kao i da dobije pouzdanu informaciju koliko vremena vožnje mu je preostalo do sledećeg odmora
  • Mogućnost podešavanja preostalog kapaciteta tereta
  • Slanje automatizovanih poruka i podsetnika vozačima u aplikaciju preko TIS-Web® komunikatora, npr. za predstojeće preuzimanje podataka sa kartice
  • Aplikacija šalje centrali informacije o trenutnoj poziciji vozila i poslednjem utovaru ili istovaru u TIS-Web® Motion.

Kao sve VDO aplikacije,
i TIS-Web® Fleet aplikacija je besplatna.
Isprobajte je:

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o TIS-Web® Fleet aplikaciji:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o TIS-Web® Fleet aplikaciji: