Vi se bavite prevozom, a mi papirologijom

Vođenje evidencije radnog vremena vozača

Pravilnik o evidenciji radnog vremena članova posade vozila je stupio na snagu 01. aprila 2017. godine, a Zakon o radnom vremenu članova posade vozila u drumskom prevozu i tahografima obezbedio je potreban zakonski okvir. Ovim Pravilnikom su propisani elementi koje evidencija treba da sadrži i od tog trenutka, prevoznici su postali obavezni da vode evidenciju o radnom vremenu svakog člana posade vozila pojedinačno. Iz ugla zakona, ovo je bio samo još jedan korak da se radno vreme vozača evidentira ispravno i istinito.

Ali posmatrano iz ugla prevoznika i njegovog poslovanja, ovo definitivno znači još više radnog vremena koje odlazi na administraciju i papirologiju, što se srazmerno povećava brojem vozila i vozača. Zbog toga kompanija Tahograf BG, koja od svog osnivanja funkcioniše kao neophodna spona između prevoznika i zakona, nudi rešenje problema sa kojima se prevoznici svakodnevno susreću: mi pomažemo prevoznicima da ispoštuju brojne i komplikovane zakonske propise tako da im to štedi novac i ne oduzima vreme od transporta.

Kako funkcioniše vođenje evidencije radnog vremena vozača?

Bez obzira na to da li u svom voznom parku imate samo analogne, samo digitalne ili i jednu i drugu vrstu tahografa, naš zadatak je da od vas prikupimo sve potrebne podatke kako bismo vam pružili kvalitetnu uslugu tj. preciznu evidenciju:

1. Skeniranje tahografskih listića u vašim prostorijama – Gde god da se nalazite na teritoriji Srbije, listiće skeniramo tako što dolazimo do vas i štedimo vam vreme.

2. Preuzimanje podataka sa kartica vozača i digitalnih tahografa – Uspešno preuzimamo podatke bilo da imate sopstveni model uređaja ili uslužno koristite naš uređaj za preuzimanje.

3. Preuzimanje ostalih podataka – Stupamo u kontakt sa vašim zaposlenima koji vode evidenciju o ostalim podacima (slobodni dani, odmori, bolovanja i sl.) koji su neophodni za izradu tabela evidencije radnog vremena vozača i od njih blagovremeno pribavljamo ove podatke.

Nakon ovoga, sve prikupljene podatke unosimo u jedinstvenu bazu podataka iz koje potom izrađujemo izveštaje, a pristup ovoj bazi imamo 24 sata svih 7 dana u nedelji. Pogledajte šta sve sadrži uobičajeni paket izveštaja koji vam dostavljamo:

  • Protokol aktivnosti vozača
  • Prekršaji vozača
  • Pismo vozaču
  • Linearni grafikon aktivnosti
  • Tabela evidencije radnog vremena vozača (član 4. stav 12. ZoRV) prema Pravilniku koji je stupio na snagu 01.04.2017. godine.

Softver kojim vršimo analizu podataka zove se TIS-Web®. Međutim, ovaj softver poseduje i mnoge druge funkcije, a to znači da osim uobičajenog paketa, izveštaje možemo prilagoditi i izraditi prema vašim potrebama i zahtevima.

001

Koje su prednosti uslužnog vođenja evidencije radnog vremena vozača?

Iz ovog pojašnjenja i uvida u proces uslužnog vođenja evidencije o radnom vremenu vozača, jasno se da zaključiti da su sve zakonske obligacije ispoštovane, a da je prevoznik u isto vreme uštedeo:

  • Pre svega, najznačajnija ušteda je na vremenu koje bi odlazilo na prikupljanje, skladištenje i obradu podataka neophodnih za sačinjavanje izveštaja i evidencija, umesto da se to vreme uloži u transport, logistiku i unapređenje efikasnosti poslovanja, što je i cilj svakog prevoznika.
  • Samim tim, prevoznik štedi i novac, jer neće morati da zapošljava nove kadrove koji bi se bavili isključivo ovime.
  • U isto vreme, prevoznik se zakonski štiti od mogućih grešaka i novčano kažnjivih propusta do kojih bi neminovno dolazilo ukoliko bi se zaposleni prihvatali administrativnog posla za koji nisu obučeni.
  • Takođe, važno je napomenuti da korišćenjem ove usluge, prevoznik nema nikakve dodatne troškove, ne nabavlja dodatnu opremu, niti ulaže u softver.

Tahograf BG je tu da pruži svu tehničku i stručnu podršku u vezi sa izveštajima, da obezbedi njihovo tumačenje i pruži pomoć i savete pri usmeravanju rada vozača – što je sve sastavni deo ove usluge.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajteo uslužnom vođenju evidencije radnog vremena vozača:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o ovoj usluzi: