O nama – Tahograf BG

vdo-white
Tahograf BG je jedini zvanični zastupnik najvećeg svetskog proizvođača tahografa, nemačke korporacije Continental i njene članice VDO za područje Srbije i Crne Gore. Započeli smo sa poslovanjem na ovim tržištima 2010. godine, kao deo grupacije Tahograf d.o.o.
 

Misija

Zakonski okviri u EU i Republici Srbiji koji uređuju oblast tahografa se često prilagođavaju promenama koje donosi tehnološki napredak i razvoj u oblasti transporta. Ciljevi su poboljšanje bezbednosti saobraćaja, ravnopravno učešće prevoznika na tržištu, socijalni aspekat zaposlenih u transportu i smanjenje mogućnosti zloupotreba. Iako je svrha jasna, ove česte promene ipak oduzimaju vreme i neminovno otežavaju svakodnevni rad prevoznicima, čije profitabilno poslovanje može biti sputano ukoliko se ne prilagode.

Zato kompanija Tahograf BG na domaće tržište donosi savremena tehnološka rešenja, vrši edukacije o njihovoj pravilnoj upotrebi i pruža stručnu i tehničku podršku partnerskim radionicama za tahografe. Oslanjajući se na kvalitet proizvoda proizvođača Continental VDO i kompaniju Tahograf BG, prevoznici i vozači imaju pouzdane partnere u cilju poštovanja zakonskih odredbi, pa svoje vreme mogu posvetiti drugim izazovima u transportu.

Vizija

Opremiti sve domaće prevoznike najsavremenijom tehnologijom, predstaviti im usluge i rešenja, tako da u svakom trenutku budu spremni na primenu u procesima transporta, sa vozilima koja uvek provode što je više vremena moguće u pokretu.

Na ovaj način, vizija je učiniti domaće prevoznike ne samo ravnopravnim, nego i konkurentnim na evropskom tržištu.

Vrednosti

Posvećen rad, dostupnost, preciznost, usavršavanje, edukacija, tačne informacije, partnerski odnos i uvažavanje okruženja u kom poslujemo i živimo.

Ovo je naš tim:

stevan.jovicevicStevan Jovićević – Direktor
stevan.jovicevic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
jasmina.jovanovicJasmina Jovanović – Izvršni direktor
jasmina.jovanovic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
ivan.vlaisavljevicIvan Vlaisavljević – Komercijalni poslovi
ivan.vlaisavljevic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
katarina.popovicKatarina Popović – Rukovodilac kancelarije
katarina.popovic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
aleksandar.jeremicAleksandar Jeremić – Prikupljanje podataka i terenska podrška
sasa.jeremic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
jelena.policJelena Polić – TIS-Web arhiva i izveštavanje
jelena.polic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
miroslav.tanovicMiroslav Tanović – TIS-Web arhiva i izveštavanje
miroslav.tanovic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
ivan.sestanIvan Šestan – DLD i tehnička podrška
ivan.sestan@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42
isidora.smolovicIsidora Smolović – Marketing
isidora.smolovic@tahografvdo.rs
+ 381 (11) 414 22 42

A ovo su neki od naših klijenata:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015