OSTALE VESTI
 
04. 09. 2023

SMART tahograf druge generacije stigao u EU

Poboljšanje prava i uslova za rad vozača, fer konkurencija među prevoznicima u međunarodnom transportu i veća bezbednost na evropskim putevima ― sve su ovo ciljevi tzv. Paketa mobilnosti, seta novih zakonskih odredbi kojim se unapređuje čitava oblast drumskog transporta.

Od usvajanja 2020. godine, odredbe iz Paketa mobilnosti su počele postepeno da stupaju na snagu i da se primenjuju širom zemalja Evropske unije. Tako je, na primer, od februara 2022. na snagu stupila jedna od odredbi kojom se propisuje 4 dana obavezne pauze između kabotaža.

Međutim, jedna od najvažnijih odredbi iz Paketa mobilnosti je na snagu stupila tek nedavno:

Od 21. avgusta 2023. godine, sva novoregistrovana komercijalna vozila najveće dozvoljene težine od 3.5 tone ili više, moraju biti opremljena SMART tahografom druge generacije.

Paket mobilnosti uređuje sve specifikacije i zahteve koje ovaj tahograf mora da ispuni, poput automatskog beleženja trenutka prelaska granice ili vremena i pozicije vozila prilikom utovara i istovara, a inženjeri nemačkog proizvođača Continental (VDO) su ovaj zadatak prihvatili spremno.

U junu 2023, tačno na vreme pred početak primene i ugradnje u nova vozila, Nemačka savezna agencija za saobraćaj je izdala tipsko odobrenje, a Continental VDO je tržištu ponudio svoj DTCO 4.1 ― prvi SMART tahograf druge generacije. 

Koje novitete donosi SMART tahograf DTCO 4.1

Nova verzija Continental VDO SMART tahografa konstruisana je tako da omogući sprovođenje i kontrolu propisa iz Paketa mobilnosti, koji ima za cilj bolje uslove rada, fer uslove među prevoznicima, i veću bezbednost na putevima Evrope.

Iako spoljnim dizajnom gotovo identičan prethodnoj VDO generciji SMART tahografa, novi DTCO 4.1 dolazi sa značajno unapređenim funkcijama.

Jedan od najuočljivijih noviteta olakšao je kontrolu kabotaže i radnih zadataka vozača. Da bi se ovo postiglo, pozicija vozila prilikom utovara i istovara, kao i svaki prelazak granice se automatski beleže putem GNSS modula (Globalni navigacioni satelitski sistem) u memoriju tahografa. Unutrašnji senzor nezavistan od senzora kretanja beleži u memoriji tahografa čak i prelazak granice koji se desio putem trajekta ili železnice.

Integrisani bluetooth interfejs omogućava direktno povezivanje sa tahografom, olakšavajući time očitavanje i proveru podataka putem spoljnih uređaja kao što su pametni telefoni.

DTCO 4.1 je konstruisan tako da bude kompatibilan sa novim karticama vozača koje imaju prošireni kapacitet za čuvanje podataka (sa 28 na 56 dana), a koje će postati obavezne krajem 2024. godine.

Već prisutan u prethodnoj verziji SMART tahografa DTCO 4.0, ITS interfejs (Inteligentni transportni sistemi) je u novoj verziji DTCO 4.1 postao obavezan. Za razliku od pukog usklađivanja sa zakonskim odredbama, ovaj interfejs koji baze podataka transformiše u pouzdane, sigurne i konkretne informacije o poslovanju čini dodatnu vrednost novog SMART tahografa.

Ovime se otvara prostor za primenu mnogih poslovnih aktivnosti kao što su usluge zasnovane na podacima, koje znatno olakšavaju posao kako prevoznicima, tako i vozačima. Jedan od prvih primera za praktičnu primenu ovog interfejsa je integrisana usluga naplate putarine, tzv. putarina preko tahografa, koju će Continetal VDO prvi put ponuditi tržištu 2024. godine.

Da li će SMART tahograf druge generacije biti obavezan za prevoznike u Srbiji?

Primena pravila iz Paketa mobilnosti predviđa da sva postojeća vozila preko 3.5 tone koja operišu u prekograničnom saobraćaju budu opremljena pametnim tahografom druge generacije u dve faze, do avgusta 2025. godine. Međutim, odredbe iz Paketa mobilnosti se u ovom trenutku ne primenjuju na prevoznike čije je sedište u Republici Srbiji, a nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infratrukture, koje zakonski uređuje oblast tahografa, blagovremeno će izdati saopštenje o ovoj temi.