OSTALE VESTI
 
13. 02. 2020

Upravljanje podacima iz digitalnih tahografa softverom TIS-Web

Digitalizacija sve više napreduje u sektoru transporta i logistike. Teretna vozila i autobusi se opremaju sa više uređaja  koji generišu podatke, a prenos tih podataka postaje sve potrebniji. Smart tahograf, koji je polovinom 2019. godine postao obavezan u EU za sva novoregistrovana vozila, značajno je doprineo digitalizaciji. Sa softverom TIS-Web® za upravljanje podacima voznog parka, podaci iz tahografa mogu biti ne samo očitani na daljinu, nego i transformisani u informacije relevantne organizatorima prevoza. Na osnovu njih, menadžeri logistike i transporta mogu donositi bolje odluke i otkrivati u

Podaci iz tahografa mešovitih voznih parkova

Naravno, u ove svrhe, mnogi proizvođači komercijalnih vozila nude dobra softverska rešenja. Međutim, u praksi su i dalje dominantni mešoviti vozni parkovi. Kao rezultat, organizatori prevoza nemaju zajedničko rešenje za upravljanje podacima svih svojih vozila, a pristup jednoobraznom, profesionalnom softveru koji bi omogućio sveobuhvatno upravljanje celim voznim parkom i dalje je nedostižan.

Jednoobrazno upravljanje podacima iz digitalnih tahografa

Da bi se rešio ovaj problem, proizvođač VDO je napravio interfejs TIS-Web® Connect, tako da podaci iz svih vozila mogu biti prebačeni u TIS-Web® server, nevezano za marku i model vozila. Podaci se šalju u TIS-Web®, univerzalno primenljiv program za upravljanje podacima voznih parkova. Problemi sa kompatibilnošću su malo verovatni s obzirom na to da je TIS-Web® Connect  dostupan i kao REST i kao SOAP programski interfejs. U saradnji sa inženjerima i programerima iz VDO, čak se mogu razviti i implementirati individualni zahtevi pojedinih prevoznika.

Ova tema je postala relevantna više nego ikad pre sa novom EU regulativom iz 2019. i dolaskom smart tahografa na tržište, koji će biti povezani sa mrežom najsavremenijih komunikacionih i senzorskih tehnologija. Dobijeni paketi podataka mogu značajno povećati dodatnu vrednost prevoznicima, ako se njihova razmena odvija ujednačenim sistemom za upravljanje podacima voznog parka.

Podaci iz digitalnih tahografa za upotrebe u druge svrhe

Međutim, VDO se ne ograničava samo na prenos podataka isključivo u svoj softver. Proizvođač VDO je takođe zainteresovan za aspekat inovacije, koji proizilazi iz kombinacije različitih podataka u potpuno novim mogućnostima i sferama upotrebe. Interfejs TIS-Web® Extract dozvoljava softverima i drugih proizvođača da izvoze i obrađuju određene podatke iz TIS-Web® servera. Mogućnost donošenja zaključaka na osnovu ovih podataka i njihova upotreba u drugim digitalnim aplikacijama može biti ključni faktor za konkurentnost. Recimo, ovaj „obrnuti“ interfejs može biti namenjen za izvoz podataka u posebne programe za fakturisanje i obračune plata.

Sa interfejsima TIS-Web® Extract i TIS-Web® Connect, VDO ne nudi samo partnerski pristup optimizovanom protoku podataka. U industriji transporta, koja će biti izložena pritisku rastućih troškova usled konstantnog povećanja putarina, energetske efikasnosti vozila i troškova zaposlenih,  kompanija VDO čini pravi korak ka digitalizaciji, smanjenju troškova i većoj efikasnosti.