Najveća promena u svetu tahografa

DTCO® 4.0
SMART tahograf

  • Precizno beleženje pozicije vozila
  • Razmena podataka sa nadzornim organom dok je vozilo u pokretu
  • Preko 70 dodatnih podataka o vozilu
  • Novi senzor kretanja KITAS 4.0
Od 15. juna 2019. godine, sva novoregistrovana ili novoopremljena vozila u Evropskoj uniji preko 3.5 tone, moraju biti opremljena najnovijom generacijom digitalnog tahografa. Svrha EU regulative 165/2014 je da dodatno unapredi bezbednost drumskog saobraćaja, garantuje konkurentnost na evropskom tržištu, ali i da spreči manipulacije nad tahografima. U Republici Srbiji, Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima još uvek nije definisan početak primene. Međutim, ovo ne znači da se počev od 15. juna nećemo susretati sa inteligentnim tahografom DTCO® 4.0 i na našem tržištu.

Ovo su noviteti koje
Smart tahograf DTCO® 4.0 donosi:

001
Precizno beleženje pozicije vozila
Uz pomoć integrisanog modula za globalni sistem satelitske navigacije (GNSS), Smart tahograf DTCO® 4.0 pristupa satelitskim sistemima kao što su Galileo, GPS i GLONASS i tako beleži tačnu lokaciju vozila na početku i kraju radnog dana, kao i posle svaka 3 kumulativna sata vožnje. Evidentiranje pozicije vozila je bez ikakvog dodatnog troška za prevoznike.
Razmena podataka sa nadzornim organom dok je vozilo u pokretu
Kao što nalaže EU regulativa, nadzorni organ mora dobiti određene podatke preko integrisane DSRC antene, i to bez zaustavljanja vozila. Ovi podaci su ograničeni samo na narušavanje bezbednosti, a vozilo se zaustavlja radi detaljne inspekcije samo ako se uoči neka neregularnost. Na ovaj način se ne proverava poštovanje propisa o radnom vremenu vozača.
Preko 70 dodatnih podataka o vozilu
Putem standardizovanog ITS interfejsa (Intelligent transportation system), preko 70 dodatnih podataka o vozilu i vožnji se razmenjuju sa sistemima za upravljanje voznim parkom, kakav je VDO TIS-Web®. Uz praćenje izabranih parametara kao što su npr. prosečna brzina, broj obrtaja motora ili temperatura ulja, prevoznici će moći da optimizuju vožnju i smanje troškove.
Novi senzor kretanja KITAS 4.0
Komunikacija između senzora brzine i digitalnog tahografa je sigurna i pouzdana uz unapređeni sistem bezbednosti, aluminijumsko kućište i novi sistem kriptovanja podataka, a povezivanje sa VDO radioničkim tabletom je olakšano zahvaljujući QR kodu.

Koje podatke DTCO® 4.0 šalje nadzornom organu kada se vozilo proverava?

002

Informacije koje Smart tahograf odašilje su u kriptovanom obliku i mogu se pročitati samo od strane aparata nadzornih organa. Ovaj novitet predstavlja i ogromnu prednost za vozače, koji više neće gubiti vreme na zaustavljanje svojih vozila radi čestih rutinskih provera.

Podaci koji se proveravaju su ograničeni na: narušavanje bezbednosti sistema, prekid napajanja, grešku u senzoru kretanja, grešku informacije o kretanju vozila (IMS), vožnju bez kartice vozača, ubacivanje kartice vozača tokom vožnje, informacije o podešavanju vremena, informacije o vremenu kalibracije, registarske oznake vozila i brzinu vozila.

Tek ako se pojavi sumnja, vozilo će biti zaustavljeno radi detaljne inspekcije, ali je najvažnije istaći da se podaci u vezi sa vozačem tj. periodi vožnje i odmora ne odašilju i ne proveravaju na ovaj način.

Korišćenje Smart tahografa DTCO® 4.0 u praksi – koje su najveće prednosti?

Osim što inteligentni DTCO® 4.0 uspešno prati nove, postrožene zakonske regulative, on je konstruisan tako da donose niz pogodnosti kako za prevoznike, tako i za same vozače:

Vozač će putem tahografa dobijati preciznu informaciju o propisima o radnom vremenu na koju se može osloniti, bez tumačenja i zaustavljanja vozila radi telefonskih konsultacija i istraživanja po internetu.
Zakonske obaveze vozač može izvršavati jednostavno, korišćenjem besplatnih VDO aplikacija na mobilnom telefonu ili tabletu, koje mu pokazuju tačno vreme preostale vožnje, predstojeće periode odmora, kako na dnevnom, tako i na nedeljnom tj. mesečnom nivou.
Ako izabere da u potpunosti iskoristi nove funkcije, prevoznik će preuzimanjem podataka iz memorije DTCO® 4.0 na raspolaganju imati izabrane podatke o korišćenju vozila, kako bi optimizovao svoje poslovanje i smanjio troškove.
DTCO® 4.0 ima mogućnost brzog i jednostavnog ažuriranja softvera sa svakom novom izmenom, što drastično smanjuje troškove u odnosu na nekadašnju zamenu tahografa.
003

"Pripremite se na vreme za dolazak Smarta i integrišite ga u svoje poslovanje, jer, ako vaša konkurencija ulaže u staru tehnologiju umesto u novu – vi ste u prednosti."

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o DTCO® 4.0 Smart tahografu:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o DTCO® 4.0 Smart tahografu: