Uvek i samo – original VDO

Rolnice za
tahografe

  • Specijalan papir za termalne štampače digitalnih tahografa
  • Kvalitet papira osigurava trajnost i vidljivost ispisa koji su obavezni deo evidencije rada vozača

Papir u digitalnom tahografu služi da bi vozač po potrebi mogao štampati zakonski obavezne podatke, ili da u slučaju kvara digitalnog tahografa na njega ručno beleži svoje aktivnosti. Važno je i to da vozač može nesmetano nastaviti sa svojim radom ako mu je kartica oštećena ili ju je izgubio, sve dok svoje aktivnosti iz digitalnog tahografa svakodnevno ispisuje, štampanjem ili ručno.

Štampači u VDO digitalnim tahografima su tzv. termalni štampači, vrlo slični štampačima POS uređaja kod poslovanja sa karticama:

  • Trajnost zapisa koje naprave ti štampači zavisi isključivo od kvaliteta papira rolnica.
  • Ispisi na rolnicama su sastavni deo evidencije rada vozača i prevoznik ima zakonsku obavezu čuvanja ovih evidencija najmanje 2 godine.
  • Nekvalitetan papir može dovesti do izbledelosti i potpunog nestajanja ovih ispisa.

1.300
RSD
Cena jedne kutije (3 komada) rolnica za tahografe iznosi 1.300 dinara, a za godinu dana, vozač u proseku potroši jednu kutiju rolnica.

120.000
RSD
Međutim, neadekvatna evidencija rada vozača usled nečitljivosti ispisa sa rolnice digitalnog tahografa novčano je kažnjiva iznosom od 120.000 dinara u Republici Srbiji.

 

Ovo znači da, iako ste sve radili potpuno ispravno, možete biti novčano sankcionisani – ni manje ni više nego zbog nekvalitetnog papira.

Jasno se vidi nesrazmernost rizika kod plaćanja kazni, naspram navodne uštede koja se ostvaruje kupovinom plagijata i nekvalitetnih rolnica za digitalni tahograf.

001

Zato kompanija Tahograf BG preporučuje svim svojim partnerima upotrebu isključivo originalnih VDO proizvoda, kako bi izbegli nepotrebne troškove i plaćanje visokih kazni.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o paketima VDO rolnica za digitalne tahografe:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o VDO rolnicama za digitalne tahografe: