Praktična obuka je uvek bolja od teorijske

DTCO® Simulator digitalnih tahografa

  • Oponaša sve glavne funkcije digitalnih tahografa
  • Idealno sredstvo za praktičnu obuku

Na osnovu EU Regulative 165/2014, kompanije koje se bave prevozom su u zakonskoj obavezi da obuče vozače za pravilnu upotrebu tahografa.

S obzirom da simulira sve glavne funkcije digitalnih tahografa od 1.4 do 4.0 iz DTCO® serije, simulator je idealno rešenje za uspešnu praktičnu obuku, koja je interaktivna i štedljiva u isto vreme, jer omogućava sveobuhvatan trening rukovanja i radnji na različitim modelima digitalnih tahografa kako za vozače i rukovodioce transporta, tako i za nadzorne organe.

001

DTCO® Simulator oponaša sve glavne funkcije digitalnih tahografa:

  • Upotreba kartice vozača, kompanijske kartice i kontrolne kartice
  • Ručni unos
  • Verni prikaz DTCO® funkcija sa vremenom i statusom vozila (paljenje, brzina)
  • Funkcije VDO brojača (vremena vožnje i odmora)
  • Upotreba štampača digitalnih tahografa
  • Integrisana tekstualna uputstva za lako prikazivanje indikatora i radnih elemenata

DTCO® simulator digitalnih tahografa je dostupan u 2 oblika: na USB memoriji ili kao online aplikacija. Glavna razlika je ta što USB verzija ima neograničen rok trajanja i ažurira se sa svakom novom izmenom, dok onlajn verzija ima vremenske licence koje je potrebno periodično produžavati.

DTCO® Simulator može biti idealno rešenje za prevoznike sa velikim brojem vozila i zaposlenih koji smatraju da im je edukacija u ličnoj režiji isplativija, a isti ovaj simulator koristimo i mi u kompaniji Tahograf BG kao glavni alat u našim obukama za vozače i rukovodioce transporta.

002

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o DTCO® Simulatoru:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o DTCO® simulatoru digitalnih tahografa: