Aplikacija napravljena specijalno za vozače

VDO Driver App

VDO Driver aplikacija obezbeđuje vozačima sigurno i pouzdano poštovanje zakona o radnom vremenu u svakom trenutku. DTCO® SmartLink Pro konektor digitalnih tahografa i pametnih telefona šalje informacije iz tahografa direktno u aplikaciju na telefonu. Interfejs aplikacije je takav da su podaci o vremenu vožnje i odmora grafički jasno ilustrovane i jednostavne za razumevanje. Ako digitalni tahograf ima VDO Counter tj. opciju brojača (modeli od DTCO® 2.0 naviše), kroz aplikaciju je moguće videti i tačno preostalo vreme vožnje na dnevnom ili nedeljnom nivou do prvog sledećeg odmora.

001

Ovo su dodatne opcije VDO Driver aplikacije u zavisnosti od toga koji DTCO® model imate:

  • Daljinska konfiguracija tahografa – za DTCO® 3.0 i SMART DTCO®
  • Daljinsko upravljanje tahografom i ručni unosi putem telefona - DTCO® 2.2 i naviše
  • Istorija vozača – DTCO® 2.2 i naviše
  • Podaci o vozilu – DTCO® 2.2 i naviše
  • VDO Counter tj. brojač – od modela DTCO® 2.0 naviše

*Verziju svog DTCO® modela ćete pronaći na nalepnici sa unutrašnje strane fioke štampača digitalnog tahografa.

Kao i sve druge, i VDO Driver aplikacija je besplatna. Isprobajte je:

"Koristim ovu aplikaciju zato što ne moram da računam koliko vremena vožnje mi je još ostalo i više se ne nerviram oko toga da li sam ušao u prekršaj ili ne, samo vozim."

Slaviša Pavlović (47), vozač

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o VDO Driver aplikaciji:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o VDO Driver aplikaciji: