Konfiguracija bez odlaska u radionicu

DTCO® Configuration App

Sa DTCO® Configuration aplikacijom, rukovodilac voznog parka ili menadžer transporta sada po prvi put ima mogućnost da samostalno konfiguriše digitalne tahografe od modela DTCO® 3.0 naviše i tako postigne još veću uštedu na vremenu i novcu, jer:

  • Proces konfiguracije traje svega nekoliko minuta
  • Nema više potrebe za odlaskom u radionicu radi jednostavnih podešavanja
001

Koje postavke je moguće podesiti na tahografu putem DTCO® Configuration aplikacije?

  • Kontakt na vozilu uključen/isključen
  • Aktivnost vozača bez datog kontakta
  • Izbor različitih podataka o vozilu koji će se čuvati u memoriji tahografa
  • Optimizacija operativnih procesa, od potrošnje goriva do težine vozila
  • Upozorenja za dostignut limit vremena vožnje, predstojeći odmor i prekoračenja brzine
  • Podsetnik za preuzimanje podataka sa kartice vozača
  • Ubacivanje sopstvenog logotipa na ispis iz štampača digitalnog tahografa

Kako funkcioniše DTCO® Configuration aplikacija?

Preuzmite aplikaciju na svoj pametni telefon ili tablet. Aplikacija je u potpunosti besplatna za upotrebu, a predviđena je za operativne sisteme Android (od 4.1 naviše) i iOS (od 7.1 naviše).

Da biste povezali aplikaciju sa DTCO® digitalnim tahografom, potrebno je da imate uređaj DTCO® SmartLink Pro.

Kompanijska kartica unutar tahografa se koristi za autorizaciju: nakon uspešnog prepoznavanja, aplikacija se automatski povezuje sa tahografom.

Nakon ovoga, možete samostalno podešavati funkcije kako biste tahograf u potpunosti prilagodili svom poslovanju i tekućim ciljevima u transportu. U meniju sa strane je dat pregled najvažnijih podešavanja.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o DTCO® Configuration aplikaciji:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o DTCO® Configuration aplikaciji: